مرکز 1 آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
صفحه اصلیدرباره مرکزفرم تماسآدرس
شماره های تماس
نام واحد تلفنهای تماس
ریاست مرکز (اقای روان بخش) 55465018
معاونت مرکز
حراست 55465031
پذیرش (اقای نوبخت) 55671962 - 55465031 - 55465018
آزمون (اقای ثانی) 55671962 - 55465018
آموزشگاه آزاد
امور اداری 55671962
نظرسنجی